ข้าวโป่งเงินล้าน อำเภอสีชมพู

ข้าวโป่งเงินล้าน อำเภอสีชมพู

ข้าวโป่งเงินล้าน (ข้าวเกรียบว่าว) สินค้า OTOP จากกลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบว่าว บ้านหนองโก หมู่ 2 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลิตจากข้าวเหนียว กข6 คุณภาพดี มีหลากหลายรสชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่กับวิถีชีวิต และขนบทำเนียมมาช้านาน สินค้า : ข้าวโป่งเงินล้าน (ข้าวเกรียบว่าว)…

ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเซินเหนือ

ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเซินเหนือ

“บ้านเซินเหนือ” เป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนคอม อำเภอภููผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ชุมชน ต้นแบบด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และสินค้า Otop หลากหลายรายการให้เลือกซื้อเลือกหา หนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเซินเหนือ ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น สินค้า : ผลิตภัณฑ์จักสานFacebook Fanpage…

ผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

ผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

สินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นวิถีดังเดิมของชาว อำเภอแวงน้อย คือ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ ฝ้ายภูกระแต ทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ ที่หาได้ตามชุมชนกลุ่มแม่บ้านย้อมสีธรรมชาติภูกระเเต โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2532 ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเมื่อปี 2561 ต่อจากบรรพบุรุษที่ผลิตออกมาเพื่อใช้เองตามบ้านต่างๆ ต่อมาจึงมีแนวคิดว่าที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม โดยสีธรรมชาติที่ได้นั้น เกิดจาก ต้นมะม่วง จะให้สีเขียวอ่อน,…

กลุ่มจักสานบ้านขามป้อม

กลุ่มจักสานบ้านขามป้อม

ผลิตภัณฑ์จักสาน จากไม้ไผ่ โดยกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่ประกอบอาชีพจักสานมาเป็นเวลานานจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ กระติบข้าว กระจาด ตะกร้า ไม้กวาด ไซดักจับปลา และกระบุง สินค้า : ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ Facebook…

ผ้าภูมิคีรี

ผ้าภูมิคีรี

เสื้อผ้าภูมิคีรี ดินไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่าเป็นพื้นที่แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย กลุ่มอาชีพโอทอป บ้านนาตาด หมู่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นจึงได้นำผ้าฝ้ายเข็นมือ มาย้อมกับสีของดินที่ได้จากการตำหินให้ละเอียด นำมาย้อมแล้วทอ สีที่ได้ออกมาจะให้โทนส้มและชมพูอ่อนๆ แต่ละชั้นสีและความเข้มจะให้โทนสีที่แตกต่างกัน สินค้า : ผ้าฝ้ายย้อมลายด้วยสีธรรมชาติ ผ้าลายแมงป่อง เสื้อสูท…

ข้าวหลามหนองไผ่

ข้าวหลามหนองไผ่

ตำบลหนองไผ่ มีกลุ่มอาชีพทำ “ข้าวหลาม” จำหน่าย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหลาม จนกลายเป็นสินค้าโอทอปยอดนิยมและสร้างชื่อเสียง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหลามที่มีรสชาติอร่อย และเก็บไว้ได้นาน ชาวบ้านยึดทำเป็นอาชีพทั้งหมู่บ้าน ข้าวหลามหนองไผ่ เป็นของดีเมืองชุมแพ และของฝากที่ทุกคนต้องแวะซื้อ มีทั้งใส้เผือก ถั่วดำ ถั่วลิสง รสชาติหวาน มัน ที่ผลิตจาก ข้าวเหนียวเม็ดสวย…

กลุ่มทอผ้าบ้านฝายหิน

กลุ่มทอผ้าบ้านฝายหิน

กลุ่มทอผ้าบ้านฝายหิน หมู่ 4 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยหลังจากการทำกิจกรรมทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะมีช่วงเวลาว่างงาน จึงได้รวมกลุ่มกันทอผ้า เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ดั่งเดิม และได้มีการทอเพื่อใช้นุ่งห่มเองมาโดยตลอด ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายหินจึงคิดว่า หากมีการรวมกลุ่มกัน และคิดค้นลายใหม่ๆ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยังต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่กลับมาอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้ดำรงอยู่ต่อไป…

กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้

กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้

มัดหมี่ เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้าด้วยการใช้เชือกมัดเส้นไหมหรือฝ้ายส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อมเป็นเปลาะหลังจากการย้อมแล้ว เมื่อตัดเส้นเชือกที่มัดออกจึงเกิดลวดลายตามต้องการ ชาวบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแพ อำเอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการสืบทอดความรู้ ความสามารถด้านการทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นมรดกด้านภูมิปัญญาตกทอดมาหลายรุ่น จึงได้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตหม่อนไหมนาดอกไม้ไหมทอง โดยลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มฯ เกิดจากจินตนาการของผู้มัดเส้น ซึ่งคิดลายขึ้นตามสิ่งแวดล้อม ขนบประเพณี เครื่องประกอบพิธีทางศาสนา…

กระเป๋ากกหนองสองห้อง

กระเป๋ากกหนองสองห้อง

กระเป๋ากกหนองสองห้อง บ้านโคกล่าม ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  เป็นกระป๋าที่ผลิตขึ้นจากะรรมชาติ สำหรับผู้ซื้อที่สนใจอยากใช้กระเป๋าอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช้หนังสัตว์และหนังสังเคราะห์ในการผลิต เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากการทำมือของคนในชุมชนบ้านโคกล่าม ดีไซน์สวย เหมาะกับเป้นของใช้และของฝาก ช่องทางการสั่งซื้อ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085424443153&ref=page_internal Facebook Fanpage : กระเป๋ากกหนองสองห้อง เปิดให้บริการ : ทุกวัน เบอร์โทร…