ผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

สินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นวิถีดังเดิมของชาว อำเภอแวงน้อย คือ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ ฝ้ายภูกระแต ทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ ที่หาได้ตามชุมชนกลุ่มแม่บ้านย้อมสีธรรมชาติภูกระเเต โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2532 ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเมื่อปี 2561 ต่อจากบรรพบุรุษที่ผลิตออกมาเพื่อใช้เองตามบ้านต่างๆ ต่อมาจึงมีแนวคิดว่าที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม โดยสีธรรมชาติที่ได้นั้น เกิดจาก ต้นมะม่วง จะให้สีเขียวอ่อน, ต้นลิ้นฟ้า จะให้สีเขียวมิ้น และต้นแต้จะให้สีน้ำตาล โดยความเข้ม และเฉดสีต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพของน้ำที่ใช้ย้อมด้วย ว่าใช้น้ำฝนหรือน้ำสระ ย้อมจะให้สีที่ต่างกันออกไปอีก นับว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ของชาวแวงน้อย

ที่มา : https://otopkkc.com/2021/10/02/อำเภอแวงน้อย-บึงละหานน/

สินค้า : ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

Facebook Fanpage : กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต บ้านตลาด ตำบลก้านเหลือง

Link : https://shorturl.asia/aWQlJ

เบอร์โทร : 043 497 493