ติดต่อเรา

โครงการ “ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้”

เลขที่ 555/56 หมู่ที่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000