กลุ่มจักสานบ้านขามป้อม

ผลิตภัณฑ์จักสาน จากไม้ไผ่ โดยกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่ประกอบอาชีพจักสานมาเป็นเวลานานจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ กระติบข้าว กระจาด ตะกร้า ไม้กวาด ไซดักจับปลา และกระบุง

สินค้า : ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

Facebook Fanpage :

Link :

เบอร์โทร : 0637878853