ทักษะอาชีพสร้างงาน

เพิ่มความสามารถใหม่ให้ตัวเองผ่านการเลือกเรียนในเนื้อหาที่คุณสนใจ

โลกาภิวัตน์

โอกาสในการสร้างเครือข่ายและรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาเมือง

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการศึกษาแบบเดิม เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด

หมวดหมู่ยอดนิยม

3+

ผู้เรียนในระบบ

1+

ผู้ที่กำลังเรียน

0+

หลักสูตรจ่ายเงินเรียน

2+

หลักสูตรเรียนฟรี

อาจารย์ดีเด่น

ขอแนะนำผู้สอนที่มีเนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจบนแพลทฟอร์ม Khon Kaen Learning City

ติดตามข่าวสารล่าสุด

เยี่ยมชมบทความอันมีค่าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมตอนนี้เพื่อเริ่มเรียนรู้

เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริง!

สมัครเป็นผู้เรียน

มาเป็นผู้สอนใหม่

รายได้ส่วนหนึ่งแบ่งไปแก้ปัญหาง่ายๆของเมือง!

สมัครเข้าร่วมโครงการ