ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเซินเหนือ

“บ้านเซินเหนือ” เป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนคอม อำเภอภููผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ชุมชน ต้นแบบด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และสินค้า Otop หลากหลายรายการให้เลือกซื้อเลือกหา หนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเซินเหนือ ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น

สินค้า : ผลิตภัณฑ์จักสาน
Facebook Fanpage : หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านเซินเหนือ
Link : https://shorturl.asia/RjuMK
เบอร์โทร : 092 638 3389