กลุ่มทอผ้าบ้านฝายหิน

กลุ่มทอผ้าบ้านฝายหิน หมู่ 4 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยหลังจากการทำกิจกรรมทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะมีช่วงเวลาว่างงาน จึงได้รวมกลุ่มกันทอผ้า เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ดั่งเดิม และได้มีการทอเพื่อใช้นุ่งห่มเองมาโดยตลอด ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายหินจึงคิดว่า หากมีการรวมกลุ่มกัน และคิดค้นลายใหม่ๆ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยังต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่กลับมาอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้ดำรงอยู่ต่อไป และคนรุ่นใหม่นั้นมีความคิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์กับภูมิปัญญาดั่งเดิม และเมื่อมีโครงการนุ่งผ้าไทยใส่ให้สนุก จึงเป็นโอกาสของกลุ่มทอผ้า โดยลายที่ทางกลุ่มคิดค้นขึ้นมา คือ ลายใบเสมา อายุ 1,700 กว่าปี ซึ่งอยู่ในอยู่ที่วัดในหมู่บ้าน

สินค้า : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

Facebook Fanpage : บ้านฝายหิน

Link : https://www.facebook.com/FlyHin/?locale=th_TH

เบอร์โทร : 063 989 3916