กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้

มัดหมี่ เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้าด้วยการใช้เชือกมัดเส้นไหมหรือฝ้ายส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อมเป็นเปลาะหลังจากการย้อมแล้ว เมื่อตัดเส้นเชือกที่มัดออกจึงเกิดลวดลายตามต้องการ ชาวบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแพ อำเอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการสืบทอดความรู้ ความสามารถด้านการทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นมรดกด้านภูมิปัญญาตกทอดมาหลายรุ่น จึงได้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตหม่อนไหมนาดอกไม้ไหมทอง โดยลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มฯ เกิดจากจินตนาการของผู้มัดเส้น ซึ่งคิดลายขึ้นตามสิ่งแวดล้อม ขนบประเพณี เครื่องประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ลายบายศรี ลวดลายสัตว์ เช่น ลายนก ลายหงส์ ลายนกยูง เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1093342214058187.1073741873.649839555075124&type=3

สินค้า : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

Facebook Fanpage : ผ้าซิ่นทอมือคุณแม่        

Link : https://www.facebook.com/ParsinKhunmea/?locale=hi_IN

เบอร์โทร : 084 276 8831