เล่าเรื่องจังหวัดขอนแก่นผ่านภาพถ่ายอำเภอสีชมพู

ประวัติอำเภอสีชมพู

อำเภอสีชมพู เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากหลักฐานประวัติศาสตร์พอยืนยันได้ว่า สมัยต้นปี พ.ศ. 2118  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำกองทัพไปช่วยพม่าตีเวียงจันทร์เมื่อเดินทัพมาถึงพื้นที่หนึ่งในอำเภอสีชมพู สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรกะทันหัน จึงได้เสด็จประทับแรมภายใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเรียกว่า ต้นหว้าสีชมพู ต่อมาได้มีชาวบ้านไปตั้งบ้านเรือนบริเวณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสีชมพู” หลักฐานที่ยืนยันได้ก็คือ เส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผ่านบ้านสารจอด (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น) และที่ตั้งโรงเรียนหนองบัววิทยาในปัจจุบัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรหนักมากจนไม่สามารถเดินทัพต่อไปถึงเมืองเวียงจันทร์ได้ จึงยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานว่ามีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่ที่โรงเรียนหนองบัววิทยา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

          อำเภอสีชมพู ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอสีชมพู โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2508 ซึ่งแบ่งแยกพื้นที่จากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวม ๓ ตำบล คือ ตำบลสีชมพู  ตำบลศรีสุข และตำบลนาจาน ต่อมากิ่งอำเภอสีชมพู ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอสีชมพู ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2512 โดยแบ่งแยกตำบลขึ้นอีก 3 ตำบล คือ ตำบลวังเพิ่ม ตำบลซำยาง ตำบลหนองแดง รวมเป็น 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน จนปัจจุบัน อำเภอสีชมพู ได้แบ่งแยกตำบลเพิ่มอีก 4 ตำบล คือตำบลบริบูรณ์ ตำบลดงลาน ตำบลบ้านใหม่ และตำบลภูห่าน รวม 10 ตำบล 115 หมู่บ้าน

ของดีอำเภอสีชมพู

         1. กลุ่มจักสาน

         2. กลุ่มทอเสื่อ และแปรรูปจากเสื่อกก

          3. ไม้กวาดดอกหญ้า

          4. กลุ่มทอผ้า

          5. กลุ่มทำยาหม่อง

          6. กล้วยฉาบ ปลาร้าบอง

          7. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

          8. กลุ่มปลาส้มเกาะแก้ว         

9. ข้าวโป่งเงินล้าน

          10. น้ำผึ้งโพรงป่าภูห่าน

          11. ชาผักหวาน

          12. ถั่วตัด

          13. ไวน์ลูกหว้า

 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสีชมพู

         1. วัดถ้ำแสงธรรม

          2. อ่างเก็บน้ำบ้านเขาสรรพยา

          3. น้ำตกนางคอย

          4. ดงลานบ้านไร่ Flower and Mountain

          5. แสนสุขคาเฟ่

          6. อ่างเก็บน้ำบ้านผาขาม

          7. สวนสุขภาพบึงทามจักจั่น

          8. วัดถ้ำผาน้ำเที่ยง

          9. สวนกุหลาบผาน้ำเที่ยง

          10. ไร่ภัทราวรินทร์

ปราชญ์ชุมชน

         1. นางประจันทร์ สิมมาแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข ด้านเกษตรปลอดภัย 

2. นางนันทะนา แก่นภูเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข ด้านแปรรูปอาหาร

          3. นายแหล้ โม้ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู ด้านเกษตรผสมผสาน

          4. นางแต่ง ศรีหัวแฮ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข ด้านการทอผ้า

          5. นางพรรณี คงชาลี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข ด้านการทำข้าวหลาม