EP.11 : Smart Growth เมืองดีเศรษฐกิจต้องดี

เสวนา Online ขอนแก่น Learning City เมืองที่สร้างโอกาสให้ทุกคน

เนื้อหาโดยสังเขป การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผังเมืองท่านอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิต หลักการการสร้างเมืองที่ดี การจัดการเมืองที่ดีจะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี เกิดการหมุนเวียนในแง่เศรษฐกิจให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นอย่างถ้วนหน้า เมืองในหลักการ Smart Growth อนาคตเมืองทั้งสวยสะดวกเศรษฐกิจดีจะเป็นอย่างไร โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดขอนแก่น

ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิกเพื่อรับชม : https://fb.watch/cDmPu6cGj3/