EP.10 : การจัดการเมืองที่ดีพี่น้องอยู่ดีกินดี

เสวนา Online ขอนแก่น Learning City เมืองที่สร้างโอกาสให้ทุกคน

เนื้อหาโดยสังเขป การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผังเมือง ท่านอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิต หลักการการสร้างเมืองที่ดี การจัดการเมืองที่ดีจะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี เกิดการหมุนเวียนในแง่เศรษฐกิจให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นอย่างถ้วนหน้า เมืองในหลักการ Smart Growth อนาคตเมืองทั้งสวยสะดวกเศรษฐกิจดีจะเป็นอย่างไร

ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คลิกเพื่อรับชม : https://fb.watch/cDmpobj0fl/