เสวนา ‘ถอดบทเรียนยางพารา กับการขับเคลื่อนเมือง’

กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียนยางพารา กับการขับเคลื่อนเมือง”

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

โดย คุณสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง