EP.8 : ตัวอย่างการฟื้นฟูเมือง โดยประชารัฐแบบเข้มข้น

เนื้อหาโดยสังเขป ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ในการฟื้นฟูเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม Isan Creative Festival 2021 อีสานโคตรซิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวอย่างของการไม่ยอมจำนนต่อโรคระบาดโควิด 19

ออกอากาศ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00- 20.00 น.

คลิกเพื่อรับชม : https://fb.watch/cDcF61HmZp/