EP. 4 : ราชการคือพลัง การบริหารภาครัฐและการปกครองของไทย

เนื้อหาโดยสังเขป โครงสร้างที่สำคัญที่ทำให้แนวคิดของบริษัทพัฒนาเมือง และบริษัทของห้าเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่นประสบความสำเร็จและมองเห็นเป็นรูปธรรม

ออกอากาศ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00- 20.00 น.

คลิกเพื่อรับชม : https://fb.watch/cDbM0p91fT/