กลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองหญ้าข้าวนก

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยกลุ่มผักปลอดภัยหนองหญ้าข้าวนก หมู่ 3 ตำบลหนองแวง โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกเพื่อกินในครัวเรือน ต่อมาได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานจนกลายเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของชุมชน

Facebook Page : กลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองหญ้าข้าวนก https://www.facebook.com/Nongyakhawnok/?locale=th_TH

เบอร์โทร : 090 270 9788