ผ้าไหมมัดหมี่บ้านดงบัง

บ้านดงบัง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดินแดนเมืองผ้าไหมโบราณ ภายในชุมชนมีถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทอผ้าไหมโบราณ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน

ช่องทางการสั่งซื้อ : https://www.facebook.com/people/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/100069814355379/

Facebook Fanpage : บ้านดงบัง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เปิดให้บริการ : ทุกวัน

เบอร์โทร : 084 685 6620