ผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย

ผ้าไหมและลวดลายไหมมีต้นกำเนิดมาแต่บรรพบุรุษ เริ่มจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แล้วนำไปสาวเป็นเส้นไหมเล็กๆ จากนั้นนำไปฟอก มัดเป็นลายต่างๆ เช่น ลายกงเจ็ด ลายกระจับหว่าน ลายน้ำฟองเครือ ลายกงห้า ลายขาเปีย ฯลฯ ต่อมามีการพัฒนาโดยการนำลวดลายโบราณมาดัดแปลง เติมสีสัน เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆ ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบท ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าประกวดงานต่างๆ มากมาย และลวดลายถือเป็นสุดยอดและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ไหนเลียนแบบได้ ลวดลายสีสันประยุกต์กับยุคสมัยนิยมและสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เอกลักษณ์เหล่านี้จึงทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบท มีมนต์เสน่ห์ น่าหลงใหลและภูมิปัญญาที่งดงามก็มีกลุ่มที่สืบทอดภูมิปัญญานั่นคือ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้าน OTOP VILLAGE CHAMPION ( OVC) ของจังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้าไหมของอำเภอชนบท ลายฟองน้ำหัวฝายคือลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหัวฝาย มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ ให้คงอยู่เคียงคู่บ้านหัวฝายตลอดไป ดั่งคำขวัญที่ว่า “ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว”

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
– ผลการคัดสรร OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ. 2552
– มาตรฐาน มผช.เลขที่ 17(1)/2556
– ผลการคัดสรร OTOP 5 ดาว ปี พ.ศ. 2553

ที่ตั้งร้าน : เลขที่ 46 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

Facebook Fan Page : วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายจ.ขอนแก่น https://www.facebook.com/profile.php?id=100063566364940

เบอร์โทร : 083 656 5644 หรือ 081 729 6025 (คุณจุ๋ม)