กลุ่มจักสานไผ่ตะวันบ้านยางคำ

กลุ่มจักสานไผ่ตะวันบ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นกลุ่มชุมชนที่ทำการจักสานกระติบข้าวเหนียวเพื่อจำหน่าย โดยในช่วงแรกจะเน้นเป็นการขายต่อกลุ่มชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเพียงเท่านั้น ก่อนจะขยายกลุ่มลูกค้ามาสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เดินทางสัยจรในพื้นที่และกลุ่มตลาดออนไลน์

ช่องทางการสั่งซื้อ : https://www.facebook.com/phaitawan

Facebook Fanpage : กระติบข้าวเหนียวไผ่ตะวัน

เปิดให้บริการ : ทุกวัน

เบอร์โทร : 0914205526