ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองแวง

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองแวง เป็นผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายแท้ที่ถักทอด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนจากกลุ่มฝ้ายทอมือวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองเเวง ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ช่องทางการสั่งซื้อ : https://www.facebook.com/kaiyangnongrua

Facebook Fanpage : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือวิสาหกิจชุมชน ตำบลโนนสะอาด

เปิดให้บริการ : ทุกวัน

เบอร์โทร : 081853694 หรือ 087801360