สาครเสื่อ-กก บ้านโต้น

ลือเลื่องเสื่อไทย เป็นคำขวัญประจำอำเภอพระยืน หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นวิสาหกิจชุมชนของอำเภอผลิตและจำหน่ายเสื่อ ซึ่งตั้งกลุ่มอยู่ในบ้านโต้น

สินค้า : เสื่อกก, เสื่อพลาสตก, ผลไม้ดูดกลิ่น

Facebook Page : สาครเสื่อ-กกบ้านโต้น https://www.facebook.com/profile.php?id=100068612990697

บอร์โทร: 081 749 9698