ผ้าทอมือ บ้านหนองเต่า

บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซงมีความเชื่อว่าเป็นจุดพักของเส้นทางสายไหม เพราะชาวบ้านที่นี่จะผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่สวยงามเป็นของคู่กัน

Page Facebook:  ผ้าทอมือบ้านหนองเต่า – Bannongtao Clothes https://www.facebook.com/BannongtaoClothes

เบอร์โทร: 093 273 2534, 092 958 2014