ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนาคำ

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอหนองนาคำ สุดยอดสินค้าทางวัฒนธรรมที่ทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักอำเภอหนองนาคำ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำอำเภอ ทอผ้าฝ้ายที่มีลวดลายสวยงามซึ่งเกิดจากฝีมือการทอที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สีที่ได้จากธรรมชาติ ได้สีสวย เย็นตา ไม่ฉูดฉาดและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถละลายน้ำได้ง่าย อำเภอหนองนาคำจึงนำมาเป็นเอกลักษณ์ในการจัดงานประจำปีในชื่อเทศกาล “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ”

สินค้า : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนาคำ

ที่ตั้งร้าน : บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

Website : http://fainakham.blogspot.com/

เบอร์โทร : 043 217 012 และ 086 862 1926