ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์

ในช่วงเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มคือการแก้ไขปัญหาการโดนกดราคาข้าวเหนียว จึงได้มีการแปรรูปข้าวเหนียวเป็นข้าวแตนสมุนไพรเพื่อจำหน่าย เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นอาชีพหลักและมีการปลูกข้าวร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งชาวบ้านไม่รู้จะนำข้าวเหนียวที่เหลือไปขายที่ไหน ทั้งยังโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยมีการซื้อสูตรข้าวแตนน้ำแตงโมมาจากลำปาง เริ่มมีการทดลองผลิตข้าวแตนออกจำหน่ายและได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานเกษตรตำบลให้นำสมุนไพรพื้นบ้านอย่าง หญ้าตูดหมาหรือเถากะพังโหมมาเป็นส่วนผสมแทนผงฟู เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวแตน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด จนสามารถกลายมาเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของกรมการพัฒนาชุมชน

สินค้า : ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์

ที่ตั้งร้าน : เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

Facebook Fan page : Khaotan Saithip https://www.facebook.com/khaotan.saithip

เบอร์โทร : 081-9547714 หรือ 091-7755212

ช่องทางการสั่งซื้อ : ราคาน่ารักสบายกระเป๋า เริ่มต้นตั้งแต่ 35 บาท Line : http://nav.cx/bsRTdDt