ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสาวะถี

การค้นหาอัตลักษณ์ของบ้านสาวะถี เนื่องจากบ้านสาวะถีมีจุดเด่น คือ ฮูปแต้ม หรือจิตกรรมฝาผนังที่วัดไชยศรี ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซ เทศบาลนครขอนแก่นก็ได้นำเอาเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซมาเป็นศาสตร์ในการพัฒนาเมืองในปี 2549 ชาวชุมชนสาวะถีเองก็รู้จักสินไซ แต่ไม่ได้รู้จักอย่างลึกซึ้ง จากการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นำมาทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น มีเสาไฟ ป้ายรถเมล์ เป็นต้น หรือรวมแม้กระทั้งทางด้านกีฬาก็เปนสินไซเกมส์ แต่ชาวชุมชนสาวะถีกลับไม่ได้รู้จักอัตลักษณ์ของตนเอง ว่าตนเองนั้นมีของดีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีชื่อโครงการว่า “สินไซโมเดล” คือ การใช้สินไซเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2558 โดยการนำชุมชน โรงเรียน และวัดมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นคนให้ข้อมูล เจ้าอาวาสวัดไชยศรีที่เป็นคนสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับสินไซก็ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัน ขั้นแรกคือ การทำให้รู้จักตนเอง ว่าตนเองเป็นใคร ยังไง วรรณกรรมหรือจิตกรรมฝาผนังนั้นเล่าเรื่องอะไร ต่อมาก็ได้ต่อยอดมาเป็นศิลปะการแสดงที่ต่อยอดจากสินไซมาเป็นการแสดง จนมาเป็น “หมอลำหุ่น สินไซน้อยร้อยปี” โดยนำเอาหุ่นกระติบข้าวมาประกอบกับการแสดงหรือหมอลำ และก็ขยายออกไปจนในปีที่สามได้มีหนัง ประโมทันสินไซ ปีที่สี่มี มัคคุเทศชุมชน ปีที่ห้าเริ่มหาอัตลักษณ์ มีอาหาร มีของกิน และก็ต้องมีของฝาก จึงได้มีการทำผลิตภัณฑ์สินไซโดยนำเอาฮูปแต้มหรือจิตกรรมฝาผนังมาทำเป็นสินค้า ได้แก่ เสื้อยืด กระเป๋าผ้า ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด คือ ผ้าคลุมไหล่ มีการนำเอาตัวละครสินไซมาออกแบบและใส่สีสัน เป็นการออกแบบของ อาจารย์ตนุพล เอนอ่อน ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงทำให้มีราคาสูง เนื่องจากเป็นการผลิตมาจากที่อื่นและนำมาจำหน่าย เป็นที่พอใจของคนระดับกลางถึงระดับบน

สินค้า : ผ้าคลุมไหล่ เสื้อยืด แก้วเก็บความเย็น แก้วน้ำเก็บความร้อน แก้วกาแฟรูปสินไซที่เป็นแก้วมัค กระเป๋าผ้า และสินค้าชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย

ช่องทางการสั่งซื้อ : ไลน์แอด : เที่ยวสาวะถี

Facebook fanpage : เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

ร้านชีวาทิพย์สปาและในชุมชนบ้านสาวะถี