แสงจันทร์ คอหมูย่าง

ในอดีตครอบครัวเคยเปิดธุรกิจคอหมูย่างมาก่อน พร้อมทั้งมีคนเชิญชวนให้ไปเปิดร้านที่ตลาด 62 บล็อค จึงได้ลองมาเปิดร้านและดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน  

สินค้า : น้ำตกหมู คอหมูย่าง ยำคอหมูย่าง

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า : หน้าร้านอยู่ที่ตลาดหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไลน์แมน และเบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทร 0973316509