คเณศนุช

เมื่อก่อนคุณสุภาภัคประกอบอาชีพขายหนังสือพิมพ์ วารสาร แต่ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์และวารสารขายไม่ได้แล้ว เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจ อ่านข่าว หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโซเชียลในช่องทางออนไลน์ คุณสุภาภัคจึงได้ไปเรียนฝึกอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภา เมื่อเรียนจบจึงได้มาเปิดธุรกิจเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้า

สินค้า : กระเป๋าใส่มือถือทำจากผ้าญี่ปุ่น

ที่อยู่ร้าน : ตลาดเทศบาล ทุกวันตั้งแต่ 11.00 – 14.00 น.

Facebook Fanpage : คเณศนุช

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6234539