ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

เป็นการจัดตั้งชมรมเพื่อเพิ่มสร้างรายได้ให้กับผู้พิการทางด้านสติปัญญาและครอบครัว ให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองของผู้พิการทางสติปัญญามีอาชีพ และให้ผู้พิการทางสติปัญญารับรู้เกี่ยวอาชีพของผู้ปกครองตนเอง ทำให้ผู้ปกครองต้องสร้างอาชีพที่สามารถพาบุตรที่เป็นผู้พิการทางสติปัญญามาทำงานด้วย เนื่องจากผู้พิการทางสติปัญญาต้องดูแลแบบใกล้ชิด ซึ่งต้องการคนพิการทางสติปัญญาออกจากบ้านและสร้างศักยภาพให้ตนเอง จึงได้ทำการสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่เค็ม ผ้าลายใบไม้ เสื้อลายใบไม้ และขั้นตอนการทำสีที่มาจากธรรมชาติ โดยที่มีผู้พิการด้านสติปัญญาร่วมทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินค้า : ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ศิลปะสรรคผมสร้าง จากผู้พิการทางสติปัญญา เเต่ฝีมือไม่พิการ

Facebook Fanpage : ธรรมใจ ECO-Print

ที่อยู่ร้าน : 999/197 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การสั่งซื้อ : สามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์ศัพท์ และ @810cpvkr

เบอร์โทร : 094 505 9199