แม่เต้งตามงานฝีมือ

เริ่มจากการที่คุพีระพรรณชื่นชอบในงานฝีมือ จึงได้นำผ้าเช็ดมือมาถักเป็นผ้าสามเหลี่ยมมัดหัว และนำผ้าขาวม้ามาถักเป็นผ้าเช็ดหน้า ต่อมาลูกค้าเริ่มมีความสนใจจึงได้ทำธุรกิจที่ใช้ผ้าเพราะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และนำมาต่อยอดเป็นสินค้าต่าง ๆ  

สินค้า : ผ้ามัดผมสามเหลี่ยม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ที่ทำเป็นงานฝีมือ และที่เป็นราคากันเอง

เบอร์โทร : 089-6215819