ตะกร้าสานชุมชนโนนหนองวัด 4

คุณมณีจันทร์เรียนรู้การสานตะกร้ามาจากคุณย่า จึงทำให้มีการตั้งและดำเนินกลุ่มมาเรื่อย ๆ และในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาลวดลายการสานตะกร้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาการสานอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์และดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้า

สินค้า : ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก

ตะกร้ามีขนาดที่หลากหลาย : ขนาดเล็กราคา 120 บาท

ตะกร้าขนาดกลางราคา 150 บาท

ตะกร้าขนาดใหญ่ราคา 180 บาท

ตะกร้าสานใส่แก้วเยติราคา 40 บาท

Facebook Fanpage : ชุมชนโนนหนองวัด4/ตระกร้าสารพลาสติกมณีจันทร์

การสั่งซื้อ : สามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ และแอดไลน์ที่เบอร์โทร 094-2751085

เบอร์โทร : 094-2751085