แม่หนูปลาส้มบ้านบะขาม

คุณแม่บุญมีเกษียณอายุออกมาแล้วว่างงาน จึงอยากที่จะทำงานอดิเรกและเพิ่มรายได้โดยการขายปลาส้ม ซึ่งขายที่ตลาดเทศบาล เป็นกองทุนของเทศบาล สินค้ามีปลาส้มฟัก ขายปลาส้มเพราะ เรากินบ่อย คนอื่นมาถามว่ามีปลาส้มขายไหม น้องที่อยู่ชมรมจิตอาสาด้วยกันขายปลาส้ม เขาจึงชวนมาขายปลาส้มด้วยกัน หลังจากนั้นก็ได้แยกออกมาขายเป็นแบรนด์ของตัวเอง มีการทำข้อตกลงกับโรงงานที่ผลิตปลาส้มของภาคกลาง จังหวัดลพบุรี เนื่องด้วยที่ไม่ได้เอาปลาของจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าปลามีจำนวนไม่พอ ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อไปจำหน่ายที่งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใส่กะละมังวางขาย ก็ได้รับกระแสตอบรับว่า ไม่น่ารับประทาน บุตรสาวของคุณแม่บุญมีอยากให้แม่ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยจึงทำข้อตกลงกับโรงงาน และตั้งเป็นแบรนด์เป็นของตนเอง เมื่อมีการสั่งสินค้าจึงขายได้ในจำนวนเยอะ ครั้งละประมาณ 400 กิโลกรัม และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกขึ้น เพราะสินค้ามี GMP และโฆษณาผ่านรายการ “ไม่ลองไม่รู้ว่าเป็นโอทอป”

สินค้า : ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาส้มฟัก ปลาร้าปลานิล แพ็คละ 100 บาท

Facebook Fanpage : บ๊วยรวมรส รายใหญ่รับตรงจากโรงงาน

ที่อยู่ร้าน : ที่อยู่ 139/8 ช.7 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เบอร์โทร : 083-1511085