ทีมนักวิจัยจากโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร?

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ทีมนักวิจัยโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) และผู้ช่วยนักวิจัยประกอบไปด้วย นายเชิดศักดิ์ จันทเสน และนางสาวญาดา วิเศษผง ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร WHY DO WE GO TO MUSIC FESTIVALS” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  169 คน 

บรรยายโดย คุณยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน showbiz และทีมงานที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลดนตรี พร้อมเปิดเวทีสำหรับผู้มีข้อซักถามและข้อเสนออย่างเป็นกันเอง 

เครดิตรูปกิจกรรมจาก แฟนเพจเฟสบุ๊ค : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น