พิธีลงนามความร่วมมือ MOU KGO+เทศบาล+ซิตี้บัส

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการใช้ KGO TOKEN
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องฉัตรทันท์ ชั้น 1 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความสำคัญของการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้ และทางเทศบาลนครขอนแก่นยินดีให้ร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และกิจกรรมที่จะเกิดร่วมกันในอนาคต

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าววัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจดิจิทัล ทุนใหม่เพื่อชุมชน”

นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการกลุ่มบริษัท อินฟินิทแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด Road Map การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองโดย อินฟินิทแลนด์

และมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด กลุ่มบริษัท อินฟินิทแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้
1.เทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแจกจ่าย KGO TOKEN สนับสนุนการใช้งาน KGO TOKEN สำหรับร้านค้า/กิจการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น
2.บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด และ กลุ่มบริษัท อินฟินิทแลนด์โฮลดิ้ง จำกัด พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งาน KGO TOKEN จัดกิจกรรมสำหรับเผยแพร่ความรู้ต่อร้านค้า ชุมชน ผู้สนใจการใช้งาน KGO TOKEN
3.บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด สนับสนุนการใช้งานเหรียญ KGO TOKEN ในกิจการของบริษัท

นอกจากนี้กลุ่มบริษัท อินฟินิทแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบเหรียญ KGO จำนวน 1,000,000 ให้กับเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ และประกาศกิจกรรมการใช้เหรียญ KGO 50 เหรียญ+ 1 บาท เป็นค่าโดยสารรถขอนแก่นซิตี้บัส เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในปัจจุบัน